Firma

Trigendo sp.zo.o.

30-404 Kraków

Cegielniana 4a/10

 

NIP 728 260 48 98

Regon  100141625

 

Numer konta

Alior  S.A. 

 15 2490 0005 0000 4520 7633 5451 

 

Sąd Rejonowy  dla Krakowa Sródmieścia XI

Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego KRS  0000252973

Kapitał   zakładowy  736 000 

( pokryty w całości)

 

Działamy od 2006 roku